Сейчас: 16:52

программа телепередач СТБ на 6 октября 2011

06:15 - "Бiзнес+"
06:20 - "Документальний детектив"
07:25 - Т/с "Доктор Хаус" (1)
08:30 - "Неймовiрна правда про зiрок"
09:30 - "Моя правда. Анастасiя Стоцька."А мне не больно..."
10:35 - Х/ф "Аварiя - дочка мента" (1)
12:40 - Х/ф "Жiноча логiка" (1)
14:55 - Т/с "Адвокат"
17:00 - "Давай одружимося"
18:00 - "Вiкна-Новини"
18:10 - "Неймовiрна правда про зiрок"
19:05 - "Моя правда. Денис Рожков. За дружиною, як за стiною"
20:10 - "Зваженi та щасливi"
22:00 - "Вiкна-Новини"
22:40 - "Зваженi та щасливi"
00:00 - Т/с "Доктор Хаус" (1)
01:00 - Т/с "Адвокат"
02:35 - "Вiкна-Спорт"
02:45 - "Бiзнес+"
02:50 - Х/ф "Вiват, гардемарини!" (1)
05:10 - Нiчний ефiр